×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü; altındaki Mahkeme Büro Hizmetleri Programı ile 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibariyle ilk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanmaktadır. Hukuk hizmetleri sektöründe özellikle Adalet Bakanlığı’nın merkez teşkilatını oluşturan çeşitli birimler ile adliyelerde ve diğer yargı mercilerinde hukukun üstünlüğünü içselleştirmiş, mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.