×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Yönetim ve Organizasyon
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Kuruluş

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen 40 öğrenci kontenjanı kapasitesi ile ilk öğrencilerini kabul ederek eğitime başlamıştır.

Program MEDEK sürecindedir.

Kazanılan Derece

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Önlisans Derecesi

Misyon

Misyon İçin Tıklayınız

Vizyon

Vizyon için Tıklayınız

Program Çıktıları

Bilgi

PÇ1. Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

PÇ2. Alanında iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.

Beceri

PÇ3. Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır.

PÇ4. Mesleği ile ilgili enformasyon sistemlerini tanır, bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır.

PÇ5. Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir.

Yetkinlik

PÇ6. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile Türkçe’yi iyi kullanarak anlaşılır biçimde ifade eder ve etkin biçimde sunar.

PÇ7. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

PÇ8. Değişime açık bir şekilde iş fırsatlarını değerlendirebilmede kariyer yönetme ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir.

PÇ9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. Bu değerlerin önemini bilir ve mesleği için vazgeçilmez bir değer unsuru olarak benimser.

PÇ10. Alanında güncel bilgileri takip edebilecek bir yabancı dili kullanarak meslektaşları ile iletişim kurar.

Alan Çıktıları

PÇ11. Sağlık kurumları mevzuatını, terminolojisini ve dokümantasyon sürecini açıklar, toplumun genelini ilgilendiren hastalıklar ve halk sağlığı bilgisine sahiptir.

PÇ12. Sağlık kurumları yönetim ve organizasyonu ile ilgili halkla ilişkiler, insan kaynakları, muhasebe, finansman, pazarlama, davranış bilimleri kavramlarını açıklar ve uygular.

PÇ13. Sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinde idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişi açıklar ve uygular.

Program Hedefleri

PH1. Öğrencilerin bilimsel gelişimini desteklemek,

PH2. Uygulamalı eğitimde yaygınlık kazanmak,

PH3. Ders kazanımlarının mesleki uygulamalarda kullanılabilme bilgisi ve becerisi kazandırmak olarak belirlenmiştir.

Program Anahtar Yetkinlikleri

1- Anadilde iletişim,

2- Dijital yeterlilik,

3- Öğrenmeyi öğrenme,

4- Sosyal ve beşeri yeterlilikler olarak sınıflandırılmaktadır.

Program Amaçları

PEA1. Sağlık kurumlarında çalışabilir.

PEA2. Sağlık sektöründeki hızlı değişime uyum sağlayan, yenilikçi ve girişimci olabilir.

PEA3. Mesleki düzeyde edindiği bilgiyi eğitim hayatında kullanabilir.

PEA4. Sağlık kurumları işletmeciliği alanında katkı sağlayacak çalışma ve projelere katılabilir.

Kazanılan Derece

Mezunlara Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı ön lisans diploması verilir.

Program Profili

Sağlık hizmetleri sektöründe son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, iletişim ve ulaşım imkanlarının artması, bilgiye ulaşım kolaylıkları gibi faktörler sağlık hizmetlerinden beklentileri de hızlı bir şekilde değiştirmiştir. Hem hastaların değişen beklentileri, hem de sağlık kurumlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gerekliliği sağlık kurumlarında görev alacak olan insan kaynaklarının yüksek niteliklere sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Öte yandan hem kamu hem de özel sektöre ait sağlık kurumlarının sayısının hızla artması, bu kurumlarda görev alacak olan insan kaynaklarının nicelik olarak da artırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda sağlık kurumları işletmeciliği programı, sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanlar yetiştirmektedir. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen 40 öğrenci kontenjanı kapasitesi ile ilk öğrencilerini kabul ederek eğitime başlamıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sağlık kurumları işletmeciliği programı mezunları çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alabilmekle birlikte hastaneler başta olmak üzere rehabilitasyon merkezleri, sigorta şirketleri, ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz üreten veya ithal eden şirketlerde ve sağlık turizmi şirketlerinin ilgili birimlerinde istihdam edilebilmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programını başarıyla tamamlayanların Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İşletme, İşletme Yönetimi ve Sağlık Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Bu Programdan mezun olan öğrenciler dikey geçiş yoluyla İşletme ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

TYYÇ – Program Yeterlilikleri İlişkisi

TYYÇ- Program Yeterlilikleri İlişkisi için Tıklayınız

Ders Planları İçin Tıklayınız

Program Danışma Kurulu

a. Doç. Dr. Serhat Koyuncu- Şehir Hastanesi Başhekimi

b. Beytullah Başol- Kayseri Şehir Hastanesi YDA Sağlık Genel Müd. Yrd.

c. Abidin Karabulut- Dünyam Hastanesi Müdürü

d. Zeynep Sütçü- Memorial Kayseri Hastanesi Yatan Hasta Danışmanı (Mezun Öğrenci)

Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Merve ÜNLÜ ASLAN

Mail: merveunluaslan@kayseri.edu.tr

Katalog Sorumlusu: Öğr. Gör. Sermed DOĞAN

Mail: sermeddogan@kayseri.edu.tr

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Mevlana Mah. 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No: 11 PK 38280 Talas/KAYSERİ