×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Hukuk
Hukuk

Hukuk Bölümü; altındaki Adalet Programı ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Hukuk hizmetleri sektöründe özellikle Adalet Bakanlığı’nın merkez teşkilatını oluşturan çeşitli birimler ile adliyelerde ve diğer yargı mercilerinde hukukun üstünlüğünü içselleştirmiş, mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.