×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Tarihçe
Tarihçe

1978 Yılında kurulan ve 1981 yılında Erciyes Üniversitesine bağlanan Kayseri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.01.2003 tarih ve 00361 sayılı kararı ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ,7/h maddeleri ve 3843 sayılı kanunun 4.maddesi uyarınca Teknik Programlar bölümünden ayrılarak 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yeni bir Meslek Yüksekokuluna dönüştürülmüştür.

Yüksekokulumuz 2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime başlamıştır. 17.11.2004 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksekokulun adı İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak düzenlenmiştir. Ancak, 06 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kurulan Yüksekokulumuz ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu aynı binada hizmet vermekte iken 2017 yılı içerisinde Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu binasına taşınarak, eğitim öğretime devam etmektedir.

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi kurulmuş ve Meslek Yüksekokulumuz yeni kurulan Kayseri Üniversitesine aktarılmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz, 2020 Haziran ayından itibaren Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi içerisinde Safiye Çıkrıkçıoğlu binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.