×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması

Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında 26 Nisan 2024 tarihinde duyurusu yapılarak 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başlamış olan yarışma kapsamında, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri epats.turkpatent.gov.tr internet sitesi üzerinden 15 Aralık 2024 tarihine kadar e-Devlet yoluyla sisteme giriş yaparak ücretsiz çevrimiçi patent başvurusu yapmak suretiyle yarışmaya katılabileceklerdir. Üniversite öğrencileri tarafından yapılacak patent başvuruları, seçkin bir jüri tarafından belirli kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir. 2025 yılında düzenlenecek olan ve tensipleri halinde Sayın Bakanımızın da katılım sağlayacakları Ödül Töreninde yarışmanın birincisine 100.000 TL, ikincisine 80.000 TL, üçüncüsüne 60.000 TL, dördüncü ila altıncısına 50.000 TL, yedinci ila onuncusuna 40.000 TL ve on birinci ila yirmincisine 30.000 TL olmak üzere toplamda 850.000 TL ödül verilecektir. Ayrıca dereceye giren başvuru sahiplerinin buluşlarını tanıtmalarını teminen ulusal ve uluslararası buluş fuarlarına katılım imkanı sağlanacaktır. 

04 Temmuz 2024 Perşembe