×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Mazeret Sınavına Girmek İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine!

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16. maddesinin ç bendi "Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır" hükmü gereğince ekte yer alan mazeret sınavı dilekçe formunu ilgili yönetmelikte belirtilen tarih aralığında Yazı İşleri Birimi Sevcan YILMAZ veya Tuğba KUŞPINAR'a  elden teslim etmeniz gerekmektedir.

Mazeret Sınavı Dilekçe Formu için Tıklayınız


22 Nisan 2024 Pazartesi