×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon-Vizyon ve Temel Değerler
Misyon-Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve uygulama becerisine sahip, bölgemizin ve şehrimizin gelişmesine katkıda bulunabilecek nitelikli meslek elemanı yetiştirmek üzere eğitim vermektir.

VİZYON

Öğrenci odaklı anlayış ile bilgi, beceri ve donanıma sahip kalifiyeli meslek elemanları yetiştiren meslek yüksekokulu olmaktır

TEMEL DEĞERLER

  • Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık
  • Fırsat eşitliği
  • İfade özgürlüğü
  • Öğrenci odaklılık
  • İnsan hakları
  • Bilimsel etik kurallar
  • Yaratıcılık, sürekli gelişme ve yaşam boyu öğrenme
  • Katılımcı yönetim anlayışı ve çalışmalarda işbirliği
  • Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti