İşletme Yönetimi Proğramı
Kuruluş
Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan İşletme Yönetimi Programı’na 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında toplam 75 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
Kazanılan Derece
İşletme Yönetimi, Önlisans Derecesi
Program Profili
İşletme Bölümü Programı 2 yıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Eğitim-Öğretim sürecinde ilk yıl birinci yarıyılda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1, Bilgisayar Kullanımı, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, Genel İşletme, Genel Muhasebe, İktisada Giriş, İngilizce-1, Matematik, Temel Hukuk Bilgisi ve Türk Dili-1 dersleri bulunmaktadır. İlk yıl ikinci yarıyılda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2, Bilgisayar Büro Programları, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, İşletme Becerileri Grup Çalışmaları, İngilizce-2, İstatistik, Makro İktisat, Ticaret Hukuku Bilgisi, Ticari Matematik ve Türk Dili-2 dersleri bulunmaktadır. İkinci yarıyıl üçüncü yarıyılda Bilgisayarlı Muhasebe, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama İlkeleri, Yönlendirilmiş Çalışma-1, Yönetim ve Organizasyon, Halkla İlişkiler ve Maliyet Muhasebesi dersleri yer almaktadır.  İkinci yarıyıl dördüncü yarıyılda Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Üretim Yönetimi, Yönlendirilmiş Çalışma-2, Elektronik Ticaret, Eğlence ve Tatil Yönetimi ve Satış Yönetimi dersleri bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
İşletme yönetimi programı mezunları pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi farklı alanlarda çeşitli yönetim kademelerinde istihdam edilebilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İşletme Yönetimi Programı’nı başarıyla tamamlayanlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine geçiş yapabilirler.
TYYÇ – Program Yeterlilikleri İlişkisi
Adres : Erciyes Üni. Merkez Kampüsü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Binası MELİKGAZİ/KAYSERİ
Telefon : (352) 437 52 78
Faks : (352) 437 13 83
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 - 10500
E-Posta : sbmyoerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu